Khoa Luật tiếp đón Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Sở Ngoại vụ Yên Bái

Khoa Luật tiếp đón Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Sở Ngoại vụ Yên Bái
Ngày 12/9/2014, nhân dịp Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne sang làm việc với tỉnh Yên Bái, để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Yến Bái đã làm việc với Khoa Luật – Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.

Ngày 12/9/2014, nhân dịp Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne sang làm việc  với tỉnh Yên Bái, để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Yến Bái đã làm việc với Khoa Luật – Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến công tác hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Hội đồng tình Val-de-Marne và Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái gồm: Bà Mominique Maroselli – Giám đốc Ban quốc tế và châu Âu, Bà Karrine Trystram – Trưởng phòng Quan hệ và Đoàn kết quốc tế, Ông Nguyễn Thế Anh – Điều phối viên chương trình hợp tác gữa Yên Bái và Val-de-Marne cùng lãnh đạo và cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái. Về phía Khoa Luật có: PGS.TS Trịnh Quốc Toản – Q.Chủ nhiệm Khoa, GS.TS Phạm Hồng Thái, TS. Nguyễn Trọng Điệp – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, TS. Nguyễn Tiến Vinh – Phụ trách Bộ môn Luật Quốc tế, TS. Phan Thị Thanh Thủy – Phụ trách đối ngoại.

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác Hội đồng tỉnh Val-de-Marne và Sở Ngoại vụ Yên Bái mong muốn  tìm hiểu về thể chế của Việt Nam (Các qui định của Nhà nước Việt Nam) liên quan đến xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác cấp địa phương (giữa địa phương của Việt Nam với địa phương nước ngoài). Đồng thời, Khoa Luật cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và các chương trình khác mà Khoa đang triển khai.

Cuối buổi làm việc, Đoàn công tác đã gửi lời cám ơn Khoa Luật và hi vọng Khoa giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.