Khoa mỹ thuật truyền thống

1 - Mục tiêu đào tạo của ngành Gốm, Sơn mài và Trang sức

Khoa mỹ thuật truyền thống có nhiệm vụ đào tạo cử nhân thiết kế ngành Gốm, Sơn mài và Trang sức, cung cấp nguồn nhân lực có khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội hiện nay ngày càng phát triển phù hợp với xu thế hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế và đóng góp phần bảo tồn duy trì, phát triển tinh hoa ngành nghề truyền thống của dân tộc.

2 - Chương trình đào tạo ngành Gốm, Sơn mài, Trang sức

Chương trình đào tạo của 3 ngành theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo do nhà Trường và các ngành xây dựng, bao gồm 2 khối kiến thức:

* Giáo dục đại cương

* Giáo dục chuyên nghiệp: Bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành: Triển khai nội dung 2 mục trên dựa theo chương trình đào tạo mới sửa đổi, bám theo từng khối kiến thức môn học. Trong quá trình học được học thêm công nghệ thông tin chuyên ngành ngành học và mọt số ngành khác có liên quan (Thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, hoành tráng...)

Tiếp cận các hoạt động nghề nghiệp thực tế ngoài xã hội luôn:

* Kết hợp môn học với thực tế

* Kết hợp môn học với ứng dụng trong nhiều lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng đời sống

* Tiếp cận tìm hiểu thị trường giúp sinh viên hội nhập các hoạt động nghề nghiệp.

3 - Điều kiện học tập

- Trên lớp có đủ các điều kiện các trang thiết bị học tập.

- Xưởng Nghiên cứu thực nghiệm: Máy móc thiết bị đầy đủ phục vụ thực hành.

- Thực tập tại doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.

 Nhà trường tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời luôn có sự tăng cường và bổ sung thường xuyên hàng năm và đột xuất cho từng công việc, cụ thể trong quá trình học tập của sinh viên với điều kiện thực tế của nhà trường

Sinh viên đóng học phí theo qui định của Bộ, tự lo ăn uống, được ở ký túc xá đối với sinh viên ở xa trường.

4 - Khả năng làm việc của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường:

Suinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc được đa ngành. Có đủ trình độ nghề nghiệp, tư duy sáng tạo một cách độc lập, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Đủ khả năng hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Gốm, Sơn mài và Trang sức mình đã theo học, đồng thời có khả năng hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực như: Nội thất, Đồ họa, hoành tráng...của đời sống xã hội.

 
thiet ke trang suc
thiet ke son mai
thiet ke gom